Метричні книги

Метрики м. Юзівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг м. Юзівка Катеринославська губернія

Державний архів Полтавської області

Катеринославська губернія

Тираспольська Римо-Католицька Духовна консисторія

Юзівська Римо-Католицька Парафіяльна церква

м. Юзівка Бахмутського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1911–1915: Ф. 438, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1904–1915: Ф. 438, Оп. 1, Спр. 1
1915–1923: Ф. 438, Оп. 1, Спр. 3

Метричні книги про смерть

1915–1922: Ф. 438, Оп. 1, Спр. 4
.