Метричні книги

Метрики м. Вишнівець Волинська губернія

Пошук метричних книг м. Вишнівець Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Волинська єпархія

церква св. Михайла

м. Вишнівець Кременецького повіту

Села: Бутин, Гніздичне, Загороддя, Залісці, Кинахівці, Кунинець, Мишківці, Мухавець, Раковець, Старий Вишнівець, Федьківці, Шимківці

Православ’я

Метричні книги про народження

1862: ф. 486, оп. 1, спр. 1
1916: ф. 486, оп. 1. спр. 109
1871–1889: ф. 486, оп. 1, спр. 119
1890, 1892, 1894–1899: ф. 486, оп. 1, спр. 340
1900–1906: ф. 486, оп. 1, спр. 341

Метричні книги про одруження

1916: ф. 486, оп. 1, спр. 109
1871–1889: ф. 486, оп. 1, спр. 119

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1916: ф. 486, оп. 1, спр. 109
1871–1889: ф. 486, оп. 1, спр. 119

Інші документи