Метричні книги

Метрики м. Туники Волинська губернія

Пошук метричних книг м. Туники Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Кременецький деканат

церква перед

м. Туники Кременецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1820: ф. 382, оп. 3, спр. 82

Метричні книги про одруження

1820: ф. 382, оп. 3, спр. 82

Метричні книги про смерть

1820: ф. 382, оп. 3, спр. 82