Метричні книги

Метрики м. Тернополя Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Тернополя Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костели

м. Тернополя

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1873: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 109
1784–1890: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 11 0
1869–1886: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 116
1873–1901: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 118
1886–1899: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 119
1899–1907: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 121

Метричні книги про одруження

1784–1861: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 111
1784–1870: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 112
1862–1888: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 114
1870–1897: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 117
1897– 1911, Ф. 485, Оп. 1, Спр. 122

Метричні книги про смерть

1865–1889: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 115
1784–1904: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 113
1889–1905: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 120
1905–1924: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 123