Метричні книги

Метрики м. Суми Харківська губернія

Пошук метричних книг м. Суми Харківська губернія

Державний архів Сумської області

Харківська Губернія

Римсько-Католицький Костьол

м. Суми Сумського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1917–1919: Ф. 744, Оп. 5, Спр. 31

Метрики м. Суми Харківська губернія

Пошук метричних книг м. Суми Харківська губернія

Державний архів Сумської області

Харківська губернія

Римсько-Католицький костьол

м. Суми Сумського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1917–1919: Ф. 744, Оп. 5, Спр. 31