Метричні книги

Метрики м. Ржищів Київська губернія

Пошук метричних книг м. Ржищів Київська губернія

Державний архівм. Київ

Київська губернія

Києво-Васильківський деканат

Костьол

м. Ржищів Назва повіту не указана

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 33
1835–1843: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 38
1843–1847: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 60
1849–1859: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 68

Метричні книги про одруження

1835: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 37
1841–1848: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 58
1849–1859: Ф. 312, Оп. 1, Спр. 71

Метричні книги про смерть

1827–1835: Ф. 31222. Оп. 111. Спр. 34
.