Метричні книги

Метрики м. Перечин Ужанська жупа

Пошук метричних книг м. Перечин Ужанська жупа

Державний архів Закарпатської області

Ужанська жупа

Ужгородська домінія

Костьол

м. Перечин Назва повіту не вказана

м. Перечин

Католицизм

Метричні книги про народження

1914–1948: Ф – 1606, Оп 8, Спр. 37

Метричні книги про одруження

1915–1948: Ф – 1606, Оп. 8, Спр. 57

Метричні книги про смерть

1914–1948: Ф – 1606, Оп. 8, Спр. 56

Метрики м. Перечин Ужанська жупа

Пошук метричних книг м. Перечин Ужанська жупа

Державний архів Закарпатської області

Ужанська жупа

Ужгородська домінія

церква

м. Перечин

м. Перечин

Католицизм

Метричні книги про народження

1932–1949: Фр–1606, Оп. 8, Спр. 14

Метричні книги про смерть

1913–1949: Фр–1606, Оп. 8, Спр. 19