Метричні книги

Метрики м. П'ятигори Київська губернія

Пошук метричних книг м. П'ятигори Київська губернія

Державний архів Черкаської області

Київська губернія

Уманський деканат

П'ятигірський костьол

м. П'ятигори Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1896: ф. 931, оп. 1, спр. 2426

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

1896: ф. 931, оп. 1, спр. 2426