Метричні книги

Метрики м. Новий Дашів Київська губернія

Пошук метричних книг м. Новий Дашів Київська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Кременецький деканат

Вишнівецький римсько-католицький парафіяльний костьол

м. Новий Вишнівець Кременецького повіту

села:
Бутин, Дзвиняча, Залісці, Кривчики, Лози, Мухавець
Почаївської волості с. Розтоки та ін.

Католицизм

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

1797–1826: ф. 297, оп. 1, спр. 15

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1797–1826: Ф. 297, Оп. 1, Спр. 131

Інші документи