Метричні книги

Метрики м. Новий Дашів Київська губернія

Пошук метричних книг м. Новий Дашів Київська губернія

Державний архів Вінницької області

Київська губернія

Київська єпархія

Свято-Онуфріївська церква

м. Новий Дашів Липовецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1876–1879: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 5
1880–1884: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 8
1885–1892: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 27
1893–1899: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 45

Метричні книги про одруження

1876–1879: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 5
1880–1884: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 8
1885– 1892: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 27
1893–1899: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 45

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1876–1879
Ф. 904, Оп. 25, Спр. 5
1880–1883: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 8
1885–1892: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 27
1893–1899: Ф. 904, Оп. 25, Спр. 45

Інші документи