Метричні книги

Метрики м. Миколаїв Херсонська губернія

Пошук метричних книг м. Миколаїв Херсонська губернія

Державний архів Миколаївської області

Херсонська губернія

миколаївський деканат

Римо-католична церква

м. Миколаїв Одеського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1864–1876: ф. 410 оаФ, оп. 1, спр. 101

Метричні книги про смерть

1857–1870: ф. 410 оаФ, оп. 1, спр. 102
1871: ф. 410 оаФ, оп. 1, спр. 101, 102
1872–1873: ф. 410 оаФ, оп. 1, спр. 101