Метричні книги

Метрики м. Маріуполь Катеринославська губернія

Пошук метричних книг м. Маріуполь Катеринославська губернія

Державний архів Полтавської області

Катеринославська губернія

Тираспольська Римо-Католицька Духовна консисторія

Маріупольська Римо-Католицька церква

м. Маріуполь Маріупольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1895–1899: Ф. 465, Оп. 1, Спр. 1
1905–1917: Ф. 465, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1913–1918: Ф. 465, Оп. 1, Спр. 4

Метричні книги про смерть

1909–1921: Ф. 465, Оп. 1, Спр. 3