Метричні книги

Метрики м. Луганськ Катеринославська губернія

Пошук метричних книг м. Луганськ Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Тираспольська Римо-католицька духовна консисторія

Римо-католицька церква

м. Луганськ

Католицизм

Метричні книги про народження

1902–1907: ф. 126, оп. 1, спр. 40
1907–1915: ф. 126, оп. 1, спр. 68
1915–1917: ф. 126, оп. 1, спр. 110
1917–1920: ф. 126, оп. 1, спр. 122

Метричні книги про одруження

1902–1918: ф. 126, оп. 1, спр. 41
1916–1920: ф. 126, оп. 1, спр. 116

Метричні книги про смерть

1902–1916: ф. 126, оп. 1, спр. 41
1918–1920: ф. 126, оп. 1, спр. 129