Метричні книги

Метрики м. Логойськ Назва губернії не вказана

Пошук метричних книг м. Логойськ Назва губернії не вказана

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Назва губернії не вказана

;

костел Св. Казимир

м. Логойськ


Католицизм

Метричні книги про народження

фонд 127, опис 1076, справа:
89а(1749-1829 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 127, опис 1076, справа:
89а(1749-1829 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 127, опис 1076, справа:
89а(1749-1829 рік)

Інші документи