Метричні книги

Метрики м. Херсон Херсонська губернія

Пошук метричних книг м. Херсон Херсонська губернія

Державний архів Херсонської області

Херсонська губернія

Тираспольська духовна консисторія

Церква римо-католицьк

м. Херсон Херсонського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1857–1867: ф. 137, оп. 27, спр. 2
1867–1873: ф. 137, оп. 27, спр. 5
1873–1879: ф. 137, оп. 27, спр. 6
1879–1887: ф. 137, оп. 27, спр. 7
1893–1902: ф. 137, оп. 27, спр. 13
1902–1914: ф. 137, оп. 27, спр. 14
1915–1920: ф. 137, оп. 27, спр. 15

Метричні книги про одруження

1859–1872: ф. 137, оп. 27, спр. 3
1872–1882: ф. 137, оп. 27, спр. 8
1883– 1897: ф. 137, оп. 27, спр. 10
1897–1829: ф. 137, оп. 27, спр. 16

Метричні книги про смерть

1849–1865: ф. 137, оп. 27, спр. 1
1866–1874: ф. 137, оп. 27, спр. 4
1874– 1886: ф. 137, оп. 27, спр. 9
1887–1905: ф. 137, оп. 27, спр. 11
1888–1894: ф. 137, оп. 27, спр. 12
1905–1920: ф. 137, оп. 27, спр. 1
.