Метричні книги

Метрики м. Іванівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Іванівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Станіслава б.

м. Іванівка Теребовлянського повіту


Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1903: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 100

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи