Метричні книги

Метрики м. Іванівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Іванівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Станіслава б.

м. Іванівка Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1903: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 100