Метричні книги

Метрики м. Єнакієве Катеринославська губернія

Пошук метричних книг м. Єнакієве Катеринославська губернія

Державний архів Полтавської області

Катеринославська губернія

Тираспольська Римо-Католицька Духовна консисторія

Єнакіївська Римо-Католицька Парафіяльна церква

м. Єнакієве Бахмутського повіту


Католицизм

Метричні книги про народження

1905–1912: Ф. 441, Оп. 1, Спр. 1
1913–1917: Ф. 441, Оп. 1, Спр. 3

Метричні книги про одруження

1905–1920: Ф. 441, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи