Метричні книги

Метрики м. Єлисаветград Херсонська губернія

Пошук метричних книг м. Єлисаветград Херсонська губернія

Державний архів Кіровоградської області

Миколаївська губернія

Назва єпархії не вказана

Єлисаветгрдський римо-католицький костьол

м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту

NULL

Католицизм

Метричні книги про народження

1861–1865: ф. 408, оп. 1, спр. 1
1877–1893: ф. 408, оп. 1, спр. 2
1904–1905, 1911–1921: ф. 408, оп. 1, спр. 6

Метричні книги про одруження

1862–1865: ф. 408, оп. 1, спр. 1
1909–1922: ф. 408, оп. 1, спр. 5

Метричні книги про смерть

1877–1908: ф. 408, оп. 1, спр. 3
1909–1917, 1919: ф. 408, оп. 1, спр. 4
.