Метричні книги

Метрики м. Городня Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг м. Городня Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Василія Великого

м. Городня


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1762: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 414
1780: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 416.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

м. Городня


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1745: Ф. 679, Оп. 5, Спр. 7
1762: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 414
1780: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 416.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Василія Великого

м. Городня Городнянського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Метричні книги про одруження

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Інші документи

Списки парафіян:
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 453.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

м. Городня Городнянського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Метричні книги про одруження

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 26.

Інші документи

Списки парафіян:
1788: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 453.