Метричні книги

Метрики м. Голта Херсонська губернія

Пошук метричних книг м. Голта Херсонська губернія

Державний архів Миколаївської області

Херсонська губернія

Голтянський рабинат

Синагога

м. Голта Ананьївського повіту

Іудаїзм

Метричні книги про народження

1893: Ф. 484, Оп. 1, Спр. 2390
1910: Ф. 484, Оп. 1, Спр. 2389
1911: Ф. 484, Оп. 1, Спр. 2390
1913: Ф. 484, Оп. 1, Спр. 2392
1914: Ф. 484, Оп. 1, Спр. 2393, 2394