Метричні книги

Метрики м. Черняхів Волинська губернія

Пошук метричних книг м. Черняхів Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Черняхівський деканат

церква Святого Георгія Побідоносця

м. Черняхів Житомирського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 296

Метричні книги про одруження

1827: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 296

Метричні книги про смерть

1827: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 296
.