Метричні книги

Метрики м. Блистова Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг м. Блистова Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Різдва Богородиці

м. Блистова Березнянського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1787: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 434
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 437
1794: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 571.