Метричні книги

Метрики м. Бережани Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Бережани Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Пресвятої Тройці

м. Бережани Бережанського повіту


Католицизм

Метричні книги про народження

1843–1878: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 1

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Петра і Павла

м. Бережани Бережанського повіту


Католицизм

Метричні книги про народження

1886–1906: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1784–1885: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 1

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи